Benutten van Talent

87b3cebd7c6e424761ba837abf2138ae3655b3e324c8e6e5f1.jpg

 

In "the war of talent", in een arbeidsmarkt die steeds krapper wordt en de komende 20 jaar krap blijft, wordt het steeds belangrijker om het talent van eigen bodem steeds beter te benutten.

Het is een veelvoorkomend probleem: bedrijven hebben talentvolle medewerkers in huis, maar weten niet altijd hoe zij deze intern talenten het beste kunnen benutten. Het is zonde om deze waardevolle kennis en vaardigheden onbenut te laten, terwijl zij kunnen helpen bij het versterken van de organisatie en het verbeteren van de dienstverlening aan klanten.

87b3cebd7c6e424761ba837abf2138ae3655b3e324c8e6e5f1.jpg
e337a935adb367f72bd32ee4ef2cf543e81e865d1d62c636dd.jpg

 

Maar hoe kan je talent optimaal benutten?

 

1) Identificeer het talent. De eerste stap is om te identificeren welke medewerkers beschikken over specifieke kennis en vaardigheden. Door een grondige analyse van het personeelsbestand kan het management een overzicht krijgen van het aanwezige talent. Dit kan bijvoorbeeld door middel van onze vlootschouw eventueel aangevuld met assessments of evaluaties.

2) Maak interne mobiliteit gemakkelijker. Het is essentieel om medewerkers aan te moedigen om van functie te veranderen en brede ervaring op te doen binnen het bedrijf. Dit kan leiden tot nieuwe mogelijkheden en kan hen helpen om hun carrièredoelen te bereiken.

3) Creëer een cultuur van samenwerking. Samenwerking en kennisdeling moeten worden aangemoedigd. Hiermee kan het personeel van elkaars kennis en vaardigheden leren, waarmee zij elkaar kunnen versterken.

4) Geef waardering. Waardering voor inzet, prestaties en nieuwe vaardigheden is erg belangrijk binnen een organisatie. Erkenning en beloning moeten worden toegekend aan medewerkers om hun doorzettingsvermogen en harde werk te waarderen.

5) Investeer in persoonlijke ontwikkeling. Door trainingen en opleidingen aan te bieden, kunnen medewerkers zich ontwikkelen en hun vaardigheden opbouwen. Het management kan deze investering in het personeel zien als een investering in de toekomst van het bedrijf.

Door de juiste maatregelen te nemen kunnen bedrijven intern talent optimaal benutten. Dit leidt tot tevredener personeel, verbeterde prestaties en een sterkere organisatie.

e337a935adb367f72bd32ee4ef2cf543e81e865d1d62c636dd.jpg